Alat Muzik


1. Alat perkusi yang biasa digunakan di sekolah rendah.

2.  Sekolah saya telah membeli alat perkusi baru. Terdapat 8 loceng yang berlain warna dan mempunyai pic masing-masing. Sebuah buku muzik dan satu CD muzik dibekal bersama dalam satu set alat perkusi.
Cara-cara menggunakan alat perkusi
Bahagian-bahagian alat Muzik